Home Membership What's On News Competitions Galleries Who's Who Links

NEW QUAY CAMERA CLUB        CLWB CAMERA CEINEWYDD

Man Cyfarfod: Neuadd Goffa Ceinewydd. Cychwyn am 7.30yh.

    Rhaglen Medi i Rhagfyr 2018


Medi 6ed                           Cyfarfod Blynyddol        Cyfarfod byr i ddechrau.

                                         Aelodaeth yn ddyledus.

                                         “Affinity-The Basics”  Cyflwyniad gan Mike i ddangos pa mor rhwydd ydy hi i ddefnyddio’r rhaglen                                          olygu yma.


        20fed                        Cystadleuaeth        Thema   “Glas a Melyn” ac “Agored”

                                         DPI's a printiau.                                                                                   Hydref 4ydd                      Mae nifer o gystadleuthau allanol ar y gorwel, felly dewch ach       printiau a’ch DPI’s gorau. Bydd                                          angen rhain ar y pwyllgor bychan a fydd yn gwneud dewisiadau ynglyn a pa lluniau i ddanfon i’r                                          gwahanol gystadleuthau.

                                         Dewch a’ch camera gydach hefyd er mwyn  cael trafodaeth ar y noson.

                                         Hefyd, dewisiwch hof lun sydd wedi ei tynnu gan rhywun arall, enwog neu beidio. Ffordd diddorol i                                          weld paham rydyn ni’n hoffi gwahanol luniau.

                                                      

        18fed                        Noson ymarferol Portreuadau gyda arweiniad ar sut i ddefnyddio cyfarpar olau’r clwb.


   

Tachwedd 1af                  Cystadleuaeth Thema “PANEL O BUMP”  printiau’n unig.

                                         Unrhyw faint ar thema cyffredin.    Tair panel ar y mwyaf.

                                         Triptych  Un DPI yn cynwys tri llun. Un thema cyffredin o dri llun neu un llun wedi ei dori’n dri.                                          Uchafswm o dri DPI.

        

                 15fed                 Ffotograffiaeth nos. Tu allan os bydd y tywydd yn caniatau neu tu fewn gyda goleuadau creadigol!Rhagfyr 6ed                      Cinio Nadolig a Chystadleuaeth

                                         Thema “Creadigol”   Printiau’n unig.

                                         Beirniad Ian Ledgard LRPS, AFIAP, AWPF,MPSA, ayb.


                 20fed               Cyfle i ni gael trafod y lluniau rydyn wedi tynnu ar ein tripiau allanol ac yn ein nosweithiau ymarferol.                                                                                           Weithiau bydd nifer ormodol o luniau i’n cystadleuthau mewnol. Gallwch chi rhifo eich lluniau i’r cystadleuthau thema 1 a 2 er mwyn i’r ail un cael eu dynnu allan os bydd gormod o lluniau i’r beirniad i feirniadu.


Byddwn yn cynnig nosweithiau arall tu allan yr hyn a drefnwyd fel bo angen ar gyfer sesiynnau “Lightroom” neu nosweithiau portreuadau.